Magento CLI  jest to narzędzie wiersza poleceń, które jest dostępne standardowo w Magento 2. W dzisiejszym artykule opiszę podstawowe i najczęściej używane komendy podczas developmentu.

Jak korzystać z Magento CLI?

Z Magento CLI możesz skorzystać logując się na serwer poprzez SSH. Przejdź do katalogu gdzie zainstalowane jest Magento i wpisz komendę:

Ta komenda wyświetli CI wszystkie dostępne komendy

Magento CLI

Uwaga: screen nie zawiera wszystkich komend

Najpopularniejsze komendy

Cache

Czyści cały cache

Pokazuje, który cache jest włączony/wyłączony

Wyłącza cały cache. Można tez wyłączyć pojedynczy typ cache np. jeśli chcesz wyłączyć cache dla layoutów użyj komendy

Jakie są typy cache zobaczyć poprzez użycie komendy cache:status

Analogicznie do cache:disable działa komenda cache:enable która włącza cache podanego typu lub wszystkie gdy nie podasz argumentu.

Deploy

Pokazuje jaki deploy mode jest ustawiony.

Zmienia deploy mode na ten, który przekażesz w argumencie.

Więcej o deploy modes możesz poczytać w jednym z moich wcześniejszych wpisów: Magento 2 deploy modes

Dev

Ta komenda uruchamia wszystkie testy automatyczne

Indexer

Sprawdza status indexerów

Przebudowuje indexy

Module

Pokazuje, które moduły są włączone,  a które wyłączone.

Włącza moduł

Wyłącza moduł

Sample data

Instaluje sample data

Usuwa sample data

Setup

Aktualizuje wersje modułów do najnowszych np. jeśli zainstalujesz nowy moduł i go włączysz to musisz zrobić upgrade aby ten moduł zainstalował się poprawnie w aplikacji. Podobnie jest z aktualizacjami modułów. Jeśli moduł został zaktualizowany to należy zrobić upgrade aby zaktualizować bazę danych.

Robi backup bazy danych

Pozwala przywrócić bazę danych do wersji z wybranego backupu

Generuję konfigurację DI

Tworzy statyczne pliki (tej komendy nie musisz używać w trybie developer)

Podsumowanie

Dzisiaj pokazałem Ci najczęściej używane komendy Magento CLI podczas pracy z Magento.  Więcej informacji na ten temat znajdziesz w oficjalnej dokumentacji Magento.

Chcesz więcej?

Magento CLI to bardzo przydatne narzędzie, ale jeśli oczekujesz od takiego narzędzia czegoś więcej do sprawdź Pestle Alana Storma. Narzędzie to potrafi zrobić bardzo dużo fajnych rzeczy np.:

  • generowanie modułów
  • generowanie nowych widoków/ścieżek
  • generowanie gridów

Polecam to narzędzie ludziom, które już mają doświadczenie z Magento. Jeśli dopiero zaczynasz to najlepiej na początku „pomęczyć” się ręcznie aby nauczyć się jak robić poszczególne rzeczy. Jak nabierzesz już doświadczenia to wtedy przyjdzie czas na automatyzację i wtedy Pestle jest jak znalazł.

To wszystko an dzisiaj. Jeśli masz jakieś uwagi lub pytania to zapraszam do komentowania.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn