ACL w Magento 2. Modyfikacja listy produktów #7

ACL w Magento 2. Modyfikacja listy produktów #7

ACL, czyli Access Control List to mechanizm, który pozwala ograniczać uprawnienia dla użytkowników panelu administracyjnego w Magento 2. Dzięki ACL masz możliwość definiowania uprawnień dla:

  • elementów w Menu panelu administracyjnego
  • poszczególnych stron (kontrolerów)
  • enpointów API
  • wybranych bloków w layout
  • extension attributes

W tym artykule pokażę Ci na realnym przykładzie jak definiować ACL w Magento 2.

(więcej…)