ACL w Magento 2. Modyfikacja listy produktów #7

ACL w Magento 2. Modyfikacja listy produktów #7

ACL, czyli Access Control List to mechanizm, który pozwala ograniczać uprawnienia dla użytkowników panelu administracyjnego w Magento 2. Dzięki ACL masz możliwość definiowania uprawnień dla:

  • elementów w Menu panelu administracyjnego
  • poszczególnych stron (kontrolerów)
  • enpointów API
  • wybranych bloków w layout
  • extension attributes

W tym artykule pokażę Ci na realnym przykładzie jak definiować ACL w Magento 2.

(więcej…)

Magento 2: jak rozszerzyć uiComponent poprzez Mixin

Podczas developmentu sklepów Magento często przytrafia się taka sytuacja, że trzeba dodać drobną zmianę w logice działania uiComponentu np. zmienić jedną metodę.

Przykład z życia

Chcę na pierwszym kroku checkoutu (shipping) zobaczyć podsumowanie kosztów a głupie Magento pokazuje je dopiero na drugim kroku (payment). Co ciekawe na koszyku, który jest jakby krokiem „zero” – jest przed checkoutem takie podsumowanie kosztów widoczne.

Jeśli masz jakieś wytłumaczenie dlaczego na koszyku jest, na pierwszym kroku checkoutu nie ma, a na drugim znów jest to napisz w komentarzu!

(więcej…)